گزارش گردهمآیی انجمن به مناسبت یادبود استاد محمدرضا شجریان