درباره انجمن فرهنگی

ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا

ما انجمنی غیر انتفاعی، چند فرهنگی، غیر حزبی، غیر مذهبی و غیر فرقه ای هستیم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر هیچ گونه عمل تبعیض آمیز بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت، سن، زبان، گرایش جنسی و پیشینه فرهنگی نمی شویم.

ما فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، بشردوستانه، ورزشی و هنری جامعه ایرانی و فارسی زبان را در ویکتوریا بزرگ و جزیره ونکوور تشویق و تسهیل می کنیم.

۸۴ ماه

فعالیت انجمن

۱۰۰۸۰ دقیقه

رخداد برگزار شده

بیش از ۲۱۰

داوطلب و همکار در ادوار گذشته انجمن

خدمت به بیش از ۱۴۰۰

شهروند ایرانی و فارسی زبان ویکتوریا

ماموریت ها

بیانیه مأموریت

 • ما انجمنی غیر انتفاعی، چند فرهنگی، غیر حزبی، غیر مذهبی و غیر فرقه ای هستیم.
 • ما به طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر هیچ گونه عمل تبعیض آمیز بر اساس نژاد، قومیت، مذهب، جنسیت، سن، زبان، گرایش جنسی و پیشینه فرهنگی نمی شویم.
 • ما فعالیت های فرهنگی، اجتماعی، بشردوستانه، ورزشی و هنری جامعه ایرانی و فارسی زبان را در ویکتوریا بزرگ و جزیره ونکوور تشویق و تسهیل می کنیم.
 • ما در تلاش هستیم تا برای تسهیل سکونت افراد تازه وارد به کانادا فرصت های آموزش، مشاوره و خدماتی را در زمینه یادگیری زبان انگلیسی، آموزش اشتغال و توسعه شغلی و ترجمه فراهم کنیم.
 • ما کمک کردن به تازه واردان برای سکونت و همگام شدن آن ها در جامعه کانادا را با آگاه ساختن آن ها از ساختار اجتماعی و فرهنگی کانادا و برقراری ارتباط آن ها با نهادهای موجود کانادا را حمایت می کنیم.
 • ما فعالانه تلاش می کنیم که به دنبال کسب حمایت مالی، دریافت کمک های مالی، هدایا و ارثیه ها باشیم و سازماندهی برنامه های جمع آوری کمک های مالی و دریافت کمک های دولتی و خصوصی را انجام دهیم که هزینه ها و مخارج انجمن را پوشش دهد.
 • ما فعالیت های خود را بدون هدف منافع شخصی انجام می دهیم و هرگونه مزایا و سود حاصل از انجمن برای حمایت و خدمت به جامعه ایرانی و فارسی زبان استفاده خواهد شد.
 • برای رسیدن به مأموریت و اهداف خود، ما با مشارکت و درگیر کردن اعضای جامعه کمیته هایی را برای فعالیت های مختلف تشکیل می دهیم و آنها را به سمت نتایج مورد انتظار هدایت و اداره خواهیم کرد.
چشم انداز ها

بیانیه چشم اندازها

ما به فراگیر بودن، تنوع و تحمل اعتقاد داریم.

چشم انداز ما ایجاد یک شبکه بزرگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و ایجاد بستر برای همه ی ما است تا بتوانیم گرد هم جمع شویم و:

 • نه به عنوان یک عضو حرفه ای جامعه (به واسطه آنچه که انجام می دهیم) بلکه به عنوان یک فرد از جامعه خود (به واسطه آنچه که هستیم) با یکدیگر آشنا شویم.
 • این شانس را داشته باشیم که از یکدیگر یاد بگیریم، نه درمورد آنچه که انجام می دهیم بلکه در مورد این که چگونه آن را انجام می دهیم.
 • فرصت های اجتماعی و آموزشی و کمک های دیگری برای پشتیبانی از سکونت در کانادا و ادغام بهتر در جامعه کانادا را فراهم کنیم.
 • آگاهی و تشویق مشارکت شهروندان، در مورد ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کانادا و فرصت های ارتباط با خانواده های کانادایی، مشاغل و آژانس های اجتماعی را فراهم کنیم.
 • فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، انسانی، ورزشی و هنری را تسهیل کنیم.
 • نه تنها میراث عمیقا بزرگ و فرهنگ غنی خود، بلکه موفقیت های فعلی ما و پیشرفت های آینده را نیز در کنار هم جشن بگیریم.

© کپی رایت - ۲۰۲۳ - انجمن ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا