شما به ما اعتماد کردید.

اعضای هیئت مدیره انجمن

هیئت مدیره از نظر قانونی مسئولیت اداره انجمن را بر عهده دارد. انتظار می رود که هیئت مدیره سیاست هایی را تدوین، پیاده سازی و اجرای آن ها را نظارت کند که به انجمن اجازه دهد فعالیت هایش را پیش ببرد. هیئت مدیره توسط اعضای انجمن انتخاب و به آن ها پاسخگو است.

این در حالی است که هیئت مدیره می تواند کارمندان و یا کمیته هایی را برای انجام کارهای خاص مربوط به سیاست ها، برنامه ها و خدمات خود منصوب کند اما هیئت مدیره در نهایت مسئول برآورده کردن نتایج فعالیت های انجمن است.

اعضای هیئت مدیره

با ما همراه شوید

اگر علاقمند به همکاری با اعضای هیئت مدیره انجمن هستید.

نقش های کلیدی

نقش های کلیدی

به طور جمعی، هیئت مدیره باید:

 • الگوی راهبری انجمن را تعیین کند و از ایجاد ساختارها و سیاست های سازمانی مناسب اطمینان حاصل کند.
 • در توسعه یک مأموریت، چشم انداز و برنامه ی استراتژیک برای انجمن تلاش کند.
 • همکاری و ارتباط مؤثر با جامعه، اعضای انجمن و ذینفعان آن را حفظ کند.
 • مسئولیت های مالی، از جمله افزایش و مدیریت درآمد و تأیید و نظارت بر بودجه سالانه را انجام دهد.
 • از شفافیت در کلیه ارتباطات با اعضا، ذینفعان و مردم اطمینان حاصل کند.
 • انطباق فعالیت انجمن را با برنامه استراتژیک آن ارزیابی کند.
 • فعالیت اعضای هیئت مدیره را ارزیابی کند، از تجدید مداوم هیئت مدیره اطمینان حاصل کند و برای جانشینی و تنوع هیئت مدیره برنامه ریزی کند.
 • تقویم فعالیت سالانه انجمن را ایجاد کند.

به طور فردی، هر یک از اعضای هیئت مدیره باید:

 • به بهترین نحو به نفع انجمن عمل کند.
 • نقش ها و مسئولیت های عضو هیئت مدیره را درک کند.
 • با اساسنامه انجمن، آئین نامه ها، سیاست ها و دستورالعمل ها، برنامه ی استراتژیک و مأموریت های انجمن آشنا باشد.
 • اطمینان حاصل کند که رخداد تضاد منافع انجمن با منافع خود و یا گروهی از ذینفعان جلوگیری کند.
 • به سیاست های محرمانه مربوط به موارد هیئت مدیره و اعضا احترام بگذارد.
 • درباره فعالیت های مالی انجمن و تعهدات قانونی آن آگاه باشد.
 • مهارت ها، تجربه و دانش خود را به انجمن منتقل کند.
 • به طور مرتب در جلسات هیئت مدیره شرکت کند و برای جلسات آماده شود.
 • از تصمیم های هیئت مدیره پس از رای گیری در مورد آن ها، حمایت کند.
مسئولیت های کلیدی

مسئولیت های کلیدی

اعضای هیئت مدیره باید موارد زیر را یاد بگیرند:

 • ساختار مدیریتی که انجمن در چهارچوب آن فعالیت می کند.
 • مأموریت ها انجمن و برنامه های استراتژیک آن
 • نقش ها، مسئولیت ها و عملکردهای هیئت مدیره و اعضای آن در ساختار مدیریتی
 • شرح وظیفه اعضای هیئت مدیره

و به صورت مداوم به موراد زیر عمل کنند:

 • مدیریت انجمن
 • توسعه انجمن
 • بکارگیری منابع در انجمن
 • پشتیبانی انجمن
 • اجرای تصمیمات پس از رای دادن به آن ها
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

دوره کنونی انجمن فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان مقیم ویکتوریا (۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ میلادی)

مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته قانون گذاری و سیاست گذاری
علی عزیزی شیرازی

علی عزیزی شیرازی

نایب رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته گردهمآیی ها
هادی جعفری

هادی جعفری

خزانه دار انجمن و رئیس کمیته امور مالی
فاطمه داوری دوست

فاطمه داوری دوست

منشی انجمن
امیر جوزی

امیر جوزی

عضو هیئت مدیره انجمن
مجید شاهین فر

مجید شاهین فر

عضو هیئت مدیره انجمن
آرش کنعانی

آرش کنعانی

عضو هیئت مدیره انجمن
ناجی یزدی

ناجی یزدی

عضو هیئت مدیره انجمن و و رئیس کمیته خدمات
حسین تقوی

حسین تقوی

عضو هیئت مدیره انجمن
محمدرضا نبی زاده

محمدرضا نبی زاده

عضو هیئت مدیره انجمن و رئیس کمیته روابط عمومی و ارتباطات
آراز آقازاده

آراز آقازاده

عضو هیئت مدیره انجمن
علی گیویلی

علی گیویلی

عضو هیئت مدیره انجمن
اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

دوره های گذشته انجمن فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان مقیم ویکتوریا

دوره ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ میلادی

 • تاج دلیران
 • علی شیرازی
 • مجید شاهین فر
 • آرش کنعانی
 • بهزاد هاشم نژاد
 • عصمت اصلانی فر
 • حسام همافر
 • حسین تقوی
 • پگاه بیات
 • رویا سلامت
 • شهرزاد دلیران
 • آرین امین الرعایا

دوره ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ میلادی

 • تاج دلیران
 • علی شیرازی
 • مجید شاهین فر
 • کیوان احمدی
 • مگان بهرهمند
 • مهدی هاشمی
 • رویا سلامت
 • شهرزاد دلیران
 • حسین تقوی

© تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت برای انجمن فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا محفوظ است.