AGM-2020-Meeting

گزارش مجمع عمومی سالیانه انجمن ایرانیان و پارسی زبانان ویکتوریا

شیوع ویروس کرونا در کانادا به مانند دیگر نقاط جهان روند زندگی عادی مردم را با محدودیت های گوناگونی از جمله الزام رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و دیگر محدودیت های مشابه روبرو ساخته است. ایرانیان و فارسی زبان های ساکن ویکتوریا از این موضوع مستثنی نبوده و به این منظور انجمن فرهنگی ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا بر آن شد تا مجمع عمومی سالیانه ی خود را بصورت مجازی برگزار نمیاد.

این مجمع در تاریخ یکشنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ با حضور فارسی زبانان ویکتوریا از طریق نرم افزار زوم برگزار گردید. این جلسه توسط رییس هیات مدیره انجمن، آقای مهدی هاشمی آغاز و در ادامه  توضیحات جامعی در مورد عملکرد انجمن و فعالیت های انجام شده توسط کمیته های قانون گذاری و سیاست گذاری، روابط عمومی و ارتباطات، امور مالی، جشن ها و مراسم، و خدمات توسط خانوم فاطمه داوری و آقایان آرش کنعانی، محمد رضا نبی زاده، علی شیرازی، ناجی یزدی و هادی جعفری ارایه گردید.

مشروح فارسی گزارش های ارایه شده در مجمع عمومی سالیانه به همراه برنامه های آتی کمیته ها در لینک زیر در دسترس شما می باشد.

در ادامه، انتخابات برای گزینش دو عضو جدید علی البدل انجام شد که از میان داوطلبان، یعنی خانم آذین رحیم زاده، و آقایان حسین ریحانی سیسی، آراز آقازاده، و علی گیویلی، دو داوطلب آخر یعنی آقایان آراز آقازاده و علی گیویلی به عنوان اعضای جدید علی البدل انجمن برای یک سال انتخاب شدند.

شما میتوانید ویدیو ضبط شده این جلسه در لینک زیر مشاهده نمایید.