گزارش جلسه هم اندیشی

جلسه هم اندیشی برای ایجاد تعییرات در اساسنامه و آیین نامه های انجمن با حضور تعدادی از اعضای انجمن در تاریخ ۲۴ فوریه برگزار گردید. در این جلسه کلیات تغییرات مورد بحث قرار گرفت. فایل اساس نامه و آیین نامه های پیشنهادی در ادامه این مطلب در دسترس شما می باشد. در صورت تمایل شما میتوانید پیشنهادات و نظرات خود را برای ما به آدرس info@vicipcs.ca ارسال نمایید.