چمدون، خبرنامه رسمی انجمن

این خبرنامه تریبون و نشریه رسمی انجمن ایرانیان و پارسی زبانان ویکتوریا می باشد که با هدف ایجاد ارتباط منسجم و هدفمند بین هیات مدیره و کمیته های تخصصی از یک سو و اعضای انجمن از سوی دیگر راه اندازی شده است. این نشریه از این پس به شکل ماهانه منتشر خواهد گردید تا شما را از اخبار و رویدادهای مرتبط با انجمن آگاه سازد. شما می توانید با تکمیل فرم زیر علاقه و رضایت خود را برای دریافت این خبرنامه ابراز نمایید. همچنین، شما می توانید سوالات و پیشنهادات خود را در ارتباط با این خبرنامه از طریق ایمیل با ما در میان بگذارید.

فرم عضویت در خبرنامه انجمن