ویژه برنامه نوروزی

کمیته جشن های انجمن از شما دعوت مینماید تا در تولید برنامه نوروز با ما همکاری نمایید. در صورت تمایل، ویدوهای کوتاه ۱۰ ثانیه ای با دو موضوع:
۱. تبریک سال نو
۲. جشن شب چهارشنبه سوری

برای ما ارسال نمایید. لطفا ویدیوهای خود را به صورت افقی ضبط نمایید و تا تاریخ ۱۷ مارچ برای ما به آدرس info@vicipcs.ca  ارسال نمایید.