عضویت وابسته (دوره رایگان)

عضویت وابسته

شرایط عضویت:

این نوع از عضویت مخصوص آندسته از ایرانیان و فارسی زبانانی است که الزامات انجمن جهت انجام عضویت عادی را ندارند. این نوع عضویت از حق رای در مجامع عمومی انجمن محروم خواهد بود. اعضای وابسته انجمن باید به ترویج فرهنگ و سنت ایرانی-فارسی علاقه مند و متعهد باشند. اما ممکن است الزامات مربوط به عضویت عادی انجمن همچون اقامتگاه، نوع اقامت در کانادا و یا سن را برآورده نکنند.

حق عضویت: این عضویت تا پایان سال ۲۰۲۱ رایگان می باشد. حق عضویت سال ۲۰۲۲ در جلسه مجمع عمومی سالانه بررسی و تعیین خواهد شد و به میزان نصف حق عضویت عادی خواهد بود. لازم به ذکر است که شما در هر زمان امکان لغو عضویت خود را دارید.