دعوت به جلسه همفکری

هیات مدیره و کمیته قانونگذاری انجمن از شما دعوت مینماید تا در یک جلسه هم اندیشی در مورد ایجاد تغییراتی در اساس نامه و آیین نامه های انجمن شرکت نمایید. این تغییرات با اهداف زیر در حال بررسی می باشند:

  • تقویت انسجام قانونی انجمن
  • تعریف و نظام مند سازی عضویت در انجمن
  • ایجاد مکانیزم هایی برای تقویت پاسخگویی اعضای هیات مدیره

از شما دعوت می نماییم تا در این جلسه که در تاریخ ۲۴ فوریه  راس ساعت ۱۸:۳۰ و از طریق برنامه زووم برگزار خواهد شد شرکت نمایید.

لینک شرکت در جلسه:  https://uvic.zoom.us/j/87481184774