اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی سالیانه

مجمع عمومی سالیانه انجمن در تاریخ ۲۷ سپتامبر برگزار خواهد شد.