ویژه برنامه یلدا ۲۰۲۰

ویژه برنامه یلدای ۲۰۲۰ انجمن در تاریخ ۲۰ دسامبر از شبکه یوتیوب پخش شد.