سانحه هوایی پرواز PS752

پیام تسلیت انجمن به جامعه ایرانیان و فارسی زبانان ویکتوریا